Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Lütfen, Riva Medya ya ait rivamedya.com.tr / rivamedya.com / onlinetasarimbaski.com / hazirkartvizit.com / kartvizitornekleri.com / dugunnikahdavetiyesi.comwebtematasarim.com / kastamonuwebtasarim.com / cankiriwebtasarim.com.tr alan adlı internet sitelerinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İnternet Sitesini ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız. İnternet Sitesini kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları kendi iradenizle peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Genel Koşullar

 1. İnternet Sitesi üzerinden, Kullanıcıların İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlere ulaşması ve/veya kendi tasarımlarını İnternet Sitesi’ne yükleyerek üretilen baskılı ürünlerin satın alması hizmetlerini vermektedir. İnternet Sitesi tarafından sunulan hizmetlerin değiştirilmesi, bu hizmetlere yeni hizmetler eklenmesi, kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece İnternet Sitesinin inisiyatifindedir. İnternet Sitesi, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.
 2. İnternet Sitesi, ödemesi tam olarak yapılan Kullanıcı siparişlerini, her ürünün açıklamasında yer alan bilgilerine uygun olarak ve teslim tarihi içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar, siparişlerinin işleme alınabilmesi için İnternet Sitesi’nde gösterilen ödemeyi eksiksiz olarak ve tek seferde yapmakla yükümlüdür. Baskı için onay verildikten sonra değişiklik, iade ve iptal işlemi mümkün değildir. Bu nedenle, Kullanıcılar tarafından onay verilen işlerde ve ürünlerde oluşabilecek tasarım hatalarından İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 3. Kullanıcılar İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girilen bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. İnternet Sitesi kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul ederler. Bununla birlikte Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden verilen hizmetlerin talep edilen şekilde verilebilmesi için İnternet Sitesi’ne kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, İnternet Sitesi’nden satın aldıkları ürünlerin adreslerine ulaşmaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne girdikleri bilgilerin tam, doğru ve gerçeğe uygun olduklarını ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı İnternet Sitesinin doğmuş ve doğacak her türlü zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 4. Ürünlere ait kargo bilgileri ve teslimatın takibine ilişkin uyarı, İnternet Sitesi tarafından Kullanıcıların kayıt veya satın alma anında verdikleri e-posta adresine bildirilecektir. Kullanıcıların İnternet Sitesi’ndeki ilgili bölüme e-posta adreslerini hiç, tam veya gerçeğe uygun şekilde girmemeleri halinde Kullanıcılar, İnternet Sitesinin kendilerine kargo bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bildirimde bulunamayacağını peşinen kabul eder.
 5. İnternet Sitesi, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5651 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemleri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
 6. İnternet Sitesi, İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikasında belirlenen kurallar uyarınca ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir.
 7. Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.
 8. İnternet Sitesi’nden 18 yaşından küçük kişiler alışveriş yapamazlar. İnternet Sitesi’nde 18 yaşın altındaki kişilere yönelik ürünler satışa sunulabilir; ancak bu ürünler kanunen reşit kişiler tarafından satın alınmak üzere satışa sunulmuştur.
 9. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
 10. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her neviden içerikler İnternet Sitesinin öncül ve yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.
 11. İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklerin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya İnternet Sitesinin yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup İnternet Sitesinin dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.
 12. İçeriklerin ve ara yüzün İnternet Sitesinin yazılı onayı olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
 13. İnternet Sitesi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlanabilir. Bu bağlantıların varlığı, İnternet Sitesi dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek İnternet Sitesi dışında kalan içeriklerden dolayı İnternet Sitesinin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da İnternet Sitesi sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul ederler.
 14. İnternet Sitesi’ne yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan İnternet Sitesi hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir.
 15. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, kendilerine sunulan ödeme ekranlarını takip ederek satın alırlar. Kullanıcılar, ürünleri İnternet Sitesi’nde belirtilen fiyattan almayı, ürünün fiyatından kendilerine özel indirim talep etmeyeceklerini, İnternet Sitesi’nde ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 16. Kullanıcılar, ürünleri kendilerine sunulan ödeme seçeneklerinden ve ödeme yöntemlerinden birini kullanarak satın alırlar. İnternet Sitesi, kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını İnternet Sitesi’nden duyurur. Bununla birlikte, İnternet Sitesinin bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur.
 17. Ürünlerin teslimatından sonra Kullanıcıların yaptıkları ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesi, iptali veya İnternet Sitesinin hesaplarından geri çekilmesi hallerinde ürünlerin teslimi de gerçekleştirilmez ya da gerçekleştirilmişse ilgili Kullanıcı ürünleri kullanmadan ve derhal İnternet Sitesine iade etmekle yükümlüdür.
 18. Kullanıcıların kendilerine teslim edilen ürünleri kontrol etmesi esastır. Bu kapsamda Kullanıcılar, kendilerine teslim edilen ürünleri teslim anında kontrol etmekle ve ürünlerin ayıplı olması veya ürün paketinin hasarlı olması ürünleri hasar tespit tutanağı tutarak kargo şirketine iade etmekle yükümlüdür.
 19. Kullanım Koşulları ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan diğer metinler olan eklerine aykırılık hallerinde İnternet Sitesinin maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Kullanıcılar, ödedikleri bedelin iadesi haricinde bir tazmin talebinde bulunamaz.
 20. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde İnternet Sitesinin üyeliği sona erdirmek ve ilgili Kullanıcının İnternet Sitesi’ne girişini engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 21. Kullanım Koşulları ve ekleri, İnternet Sitesi’nde yapılan faaliyetin sona erdirilmesi halinde kendiliğinden yürürlükten kalkar. İnternet Sitesi, işini, İnternet Sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşulları ve eklerine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda İnternet Sitesi, İnternet Sitesi’nden sunulan hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
 22. İnternet Sitesi, hiçbir koşulda İnternet Sitesi’nin kullanımı konusunda sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesinin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararının tazminini talep hakkı saklıdır.
 23. İnternet Sitesi, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesindeki tüm bilgi, resim, “Riva Medya” markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve belirtilen tüm içerikler hukuken koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir içerik, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Diğer Hükümler

 1. İnternet Sitesi’nden erişilen içerikler ile Kullanıcıların bilgileri İnternet Sitesi’nin, İnternet Sitesi’nin veri tabanının ve ara yüzünün, tasarımı, metinleri, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nin tüm bileşenleri İnternet Sitesine aittir ve/veya İnternet Sitesi tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. Bu kapsamda, İnternet Sitesi tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde İnternet Sitesinin sayılan bileşenlerden ayrı ayrı ve/veya İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.
 2. İnternet Sitesi tarafından İnternet Sitesi’ne yüklenmiş olan her türlü resim, grafik, fotoğraf veya benzeri türden içerikler İnternet Sitesine aittir veya bu içerikler İnternet Sitesi tarafından yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu içeriklerin izinsiz kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, izinsiz paylaşılması, yeniden satılması veya İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilmeyen sair şekillerde kullanımı; telif hakları ihlali, sınai mülkiyet haklarına tecavüz ve haksız rekabet başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın ihlalini doğurabilir. İnternet Sitesi böyle bir durumda ihlali, tecavüzü veya sair hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak ve/veya yasal haklarını tesis amacıyla her türlü hukuki önlemi alma hakkını haizdir.
 3. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylardır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; her türlü doğal afet, kötü hava koşulları; isyan, savaş, grev, lokavt ve terör olayları; iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri ve elektrik kesintisi, makine arızaları gibi durumlar da mücbir sebep olarak değerlendirilir. İnternet Sitesi, mücbir sebep hallerinde İnternet Sitesi’nden verilen hizmetten doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, İnternet Sitesi bakımından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak ve belirtilen durumlar bakımından İnternet Sitesinin Kullanıcıların herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.
 4. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları kapsamında doğan hukuki ilişkilerin sevk ve idaresinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 5. İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar bakımından yürürlük kazanmaktadır. İnternet Sitesi’nde yayınlanan Çerez Politikası, Mesafeli Satış Sözleşmesi, İptal ve İade Politikası, Gizlilik Politikası ve teslimat / kargo metinleri başta olmak üzere tüm metinler işbu Kullanım Koşullarının eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İnternet Sitesi, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu Kullanım Koşullarını ve eklerini dilediği zaman güncelleyebilir veya sair şekilde değiştirebilir.